پیدا

طوفان زده

درخواست حذف اطلاعات

به یک جنس مخالف که همپای اکثر لحظه های خوب و بدم شه نیازمندم.تو این اب شده ی نبود.اینجا شاید و باید یکی باشه..